Bášť

Pokojíček malé princezny měl atypický strop i okna a abychom je zastínili, ohnuli jsme kolejnici přesně v úhlu stropu a upevnili na něj. Na střed kolejnice byly umístěny stop-jezdce, které zabránily závěsu sjíždět. Závěsy jsme dekorativně upevnili na úvazy a uchytili je na háček.