Magico

DEN A NOC

Neustálý vývoj stínicí techniky a poptávka architektů po netradičních formách stínění přispěly ke vzniku jedné z největších zajímavostí posledních let – kombinaci ţaluzie a rolety. Výrobek účelně a efektivně kombinuje vlastnosti klasické rolety a horizontální ţaluzie a dokáţe nahradit také záclonu nebo závěs. Pestré stínicí materiály plně vyhoví poţadavkům na komfortní zastínění a obohatí interiér o další luxusní prvek. Ovládání se provádí pomocí řetízku.